Resolució de la convocatòria d'una plaça de docent

Resolució de la convocatòria d’una plaça de docent

Donat que a data de 26 de setembre de 2008, una volta finalitzat el termini de presentació indicat a les bases, no s’ha presentat cap sol·licitud, i a partir del que es determina en l’apartat primer, de característiques de la convocatòria,

RESOLC

Declarar desert el concurs d’una plaça docent per als Tallers d’Iniciació als Blocs que es realitzaran a Tortosa els dies 13, 15, 20 i 22 d’octubre i a la Terra Alta els dies 18 i 25 d’octubre, 8, 15 i 22 de novembre.

I per què conste, i als efectes oportuns, es dóna publicitat de la resolució a la web de l’associació.

Terres de l’Ebre, 1 d’octubre de 2008

Carme Pla

Presidenta de Blocaires Ebrencs